Archive

WOŚP 2014

©M. Kawala / W. Kozioł

Live streaming concert, September 2011

Artykuł magazynu Opinia

“Megatotalny talent”

http://opinia.co.uk/2009/11/30/megatotalny-talent/

MAKING OF NOMEN NESCIO (short video)

MEMORIAL HALL CONCERT, WREXHAM 2009

©P.Evans

THE FINAL OF OPPA 2009

(Finał Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Autorskiej OPPA)

Warsaw, 2009